Promet i ostvareni tečajevi na deviznom tržištu u Hrvatskoj

Objavljeno: 17.9.2001.
Publikacija Pregledi
Broj P - 8
Autor Tihomir Stučka
Datum Rujan 2001.
JEL E52, F31
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

tečaj, hrvatsko devizno tržište

U ovome radu pokušavamo odgovoriti na pitanje kako se izračunava srednji tečaj HNB-a i što znaći povećanje udjela međubankovnog prometa glede pritiska na razinu i volatilnost tečaja, pod inače jednakim uvjetima. Zbog promjena u metodologiji izračuna srednjeg tečaja došlo je do tri loma u vremenskoj seriji, pri čemu razlikujemo lom kvalitativnoga karaktera (način izračuna) i lom kvantitativnoga karaktera (obuhvat statističke populacije). Nadalje, nalazimo da od drugog tromjesečja 2000. godine dolazi do strukturne promjene na deviznom tržištu, koju obilježava povećanje udjela međubankovnog prometa. Tečaj ostvaren u međubankovnom prometu sudjeluje u izračunu srednjeg tečaja HNB-a na prodajnoj strani, a u promatranom je razdoblju bio, u prosjeku, za 0,51 posto niži od prodajnog tečaja za pravne osobe te za 0,82 posto niži od prodajnog tečaja za fizičke osobe. Uz to, u promatranom razdoblju tečaj ostvaren u međubankovnom prometu pokazuje najmanju volatilnost u usporedbi s ostala dva tečaja. Stoga valja pretpostaviti da će, ako se nastavi trend povećanja udjela međubankovnog prometa na deviznom tržištu, gornja granica srednjeg tečaja HNB-a biti pod snažnijim pritiskom prema nižim vrijednostima i da će taj tečaj biti manje volatilan, ceteris paribus.