Promjena krajnjeg vlasnika ne ugrožava banku

Objavljeno: 14.12.2009.

Hrvatska narodna banka u toku je zbivanja koja se tiču Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, kao matične banke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, a danas je i službeno obaviještena od strane Austrijske narodne banke i Agencije za nadzor financijskog tržišta o postignutom dogovoru prema kojemu 100 posto dionica Hypo Alpe-Adria-Bank International AG preuzima Republika Austrija.

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb u stranom je vlasništvu, ali u Hrvatskoj posluje kao samostalna pravna osoba podređena hrvatskim zakonskim propisima. Prema raspoloživim pokazateljima stopa adekvatnosti kapitala te banke je vrlo visoka (više od 20 posto, odnosno dvostruko veća od propisanog zakonskog minimuma). Svi pokazatelji poslovanja ne upućuju na potrebu poduzimanja bilo kakvih mjera HNB-a prema toj banci.

Promjena njenog krajnjeg vlasnika sama po sebi ništa ne mijenja, niti ugrožava stabilnost bankovnog sustava u našoj zemlji i same te banke, kao ni sigurnost njenih štediša i drugih deponenata.

Preuzimanje matične austrijske banke Hypo Alpe-Adria-Bank International AG od strane austrijske države, po našem uvjerenju, pokazuje ozbiljnost namjere da se poduzmu potrebne mere za dokapitalizaciju, stabilizaciju i uspješniji nastavak poslovanja te banke, što može biti od koristi i za njene inozemne "kćeri", pa tako i za ovu u Hrvatskoj. Stoga Hrvatska narodna banka podržava ovu odluku, a iz istih razloga podržale su je i uvodno spomenute austrijske institucije, što ističu i u dopisu upućenom HNB-u.

U svakom slučaju, kad god se mijenja vlasnik udjela većeg od 10 posto jamstvenog kapitala u bilo kojoj banci koja posluje u Hrvatskoj, potrebna je i suglasnost Hrvatske narodne banke. Takva suglasnost do ovog trenutka nije zatražena, no i kad stigne zahtjev za vlasničku promjenu koja zahvaća i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, bit će razmotren po zakonom propisanoj proceduri. Nakon što Savjet HNB-a donese odluku, javnost će o tome biti odmah obaviještena, kao i u svakom drugom sličnom slučaju. Bez obzira bila taj novi vlasnik austrijska država ili netko drugi, Hypo banka će u našoj zemlji i nadalje morati poslovati sukladno hrvatskoj zakonskoj i podzakonskoj regulativi i pod nadzorom Hrvatske narodne banke.