Provedbena odluka Komisije 2014/908/EU od 12. prosinca 2014. o istovjetnosti nadzornih i regulatornih zahtjeva određenih trećih zemalja i državnih područja za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

Objavljeno: 16.12.2014. Ažurirano: 1.4.2019.

Pretraživanje regulative