Prva sjednica Nacionalnog odbora za platni promet

Objavljeno: 19.3.2024.

Nacionalni odbor za platni promet (NOPP), osnovan 14. lipnja 2023. odlukom guvernera Hrvatske narodne banke, održao je prvu sjednicu 15. ožujka 2024.

Predsjednik NOPP-a na početku je informirao sudionike o radu dosadašnjeg NOPP-a, koji je djelovao punih 20 godina, od 2003. godine, te o budućem radu novog NOPP-a. Na sjednici su sudjelovali predstavnici svih dionika imenovanih u NOPP, i to: Ministarstva financija Republike Hrvatske, Hrvatske gospodarske komore (HGK), Udruženja trgovine pri HGK-u, Hrvatske udruge banaka (HUB), kreditnih institucija, Financijske agencije (FINA), institucija za platni promet, institucija za elektronički novac te registriranih pružatelja informiranja o računu, procesora kartičnih platnih transakcija i udruga za zaštitu potrošača.

Istaknuto je da je cilj novog NOPP-a utvrđivanje i unaprjeđivanje standarda stabilnog i sigurnog obavljanja usluga platnog prometa i uspostavljanje trajne suradnje dionika na području pružanja usluga platnog prometa, uključujući i druga tijela javne vlasti. NOPP čini platformu za suradnju i dijalog svih dionika na tržištu na dobrovoljnoj osnovi, i to na strani ponude platnih usluga i na strani potražnje za platnim uslugama. Osim navedenog uloga je NOPP-a i provođenje strategija plaćanja male vrijednosti koje su donijele Europska komisija i Europska središnja banka. Navedene strategije počivaju na strateškim ciljevima Europske unije i Eurosustava, kao što su uspostavljanje paneuropskog rješenja za plaćanje na uređajima POS/POI, projekt digitalnog eura, jačanje klasičnih SEPA instrumenata (naglasak na SEPA instant instrumentima), povećanje otpornosti tržišta malih plaćanja EU-a, podrška inovacijama i digitalizaciji europskog ekosustava u području malih plaćanja te podrška i promoviranje održivosti europskog ekosustava u području malih plaćanja.

U nastavku sjednice predstavnici HNB-a predstavili su aktualne teme na području plaćanja male vrijednosti u vezi s novim Prijedlogom uredbe u pogledu instant plaćanja u eurima, Prijedlogom uredbe o platnim uslugama (Payment Services Regulation – PSR), Prijedlogom direktive o platnim uslugama (Payment Services Directive – PSD3) te Prijedlogom paketa o digitalnom euru (Digital Euro Package).