Reagiranje na medijske napise o ulozi HNB-a u nadzoru kreditne izloženosti banaka prema djelatnostima građevinarstva i poslovanja nekretninama

Objavljeno: 10.3.2011.
-