Reagiranje na tekst u tjedniku "Nacional"

Objavljeno: 6.10.2003.

U cilju što potpunijeg i istinitijeg informiranja javnosti i sprečavanja stvaranja krivih predodžbi o radu Hrvatske narodne banke, a vezano za navode o kontroli poslovanja Nove banke objavljene u tjedniku "Nacional" broj 412., držimo potrebnim iznijeti sljedeće:

Hrvatska narodna banka obavila je izravni nadzor poslovanja Nove banke d.d. u razdoblju od 25. studenoga do 13. prosinca 2002. godini, kojom prilikom je utvrđen visok iznos troškova konzultantskih usluga, koji su činili jednu trećinu ukupnih općih i administrativnih troškova. S obzirom da su ti troškovi bili koncentrirani prema vlasnicima banke i to u uvjetima kada je banka poslovala s gubitkom, zatraženo je obrazloženje.

U postupku iskazivanja prigovora prema nalazima obavljenog nadzora u Zapisniku Hrvatske narodne banke koje je slijedilo nakon njegove dostave, Nova banka je iskazala prigovor na navedenu konstataciju u Zapisniku, te je, u tu svrhu, dostavila Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza na dobit za 2001. godinu napravljen od strane Porezne uprave temeljem obavljenog inspekcijskog nadzora od 28. listopada 2002. do 8. siječnja 2003. godine. Navedeni zapisnik Porezne uprave obuhvatio je i dotične konzultantske usluge, te tim Zapisnikom one nisu osporavane, već je traženo plaćanje odgovarajućeg poreza.

Kako nadležno tijelo - Porezna uprava nije osporilo navedene konzultantske troškove po kojem su već plaćeni odgovarajući porezi, tada ni Hrvatska narodna banka nije imala zakonsko uporište za nepriznavanje tih troškova. Da je Hrvatska narodna banka to učinila, onda bi istu materiju protumačila na suprotan način od drugog nadzornog tijela koje je i nadležno za nju. Zbog toga je Hrvatska narodna banka, među mjerama koje je izdala Novoj banci svojim Rješenjem od 4. ožujka 2003., donijela i mjeru pod rednim brojem 7. kojim je ograničila konzultantske usluge prema vlasnicima banke, a koja je u njenim ingerencijama i za koju ima zakonsko uporište, a sve u cilju poboljšanja stanja u banci.

Vezano za kontrolu sprečavanja pranja novca i postupanja po zakonu koji regulira navedenu materiju, ukoliko Hrvatska narodna banka pri izravnom nadzoru utvrdi nepostupanje po tom zakonu, tada izvješćuje nadležno nadzorno tijelo - Ured za sprečavanje pranja novca i dostavlja mu predmetnu dokumentaciju na daljnje procesuiranje. Pri obavljanju izravnog nadzora poslovanja Nove banke postupljeno je na naprijed navedeni način.

Iz navednog je, vjerujemo, razvidno da je Hrvatska narodna banka, vezano uz obavljanje nadzora nad poslovanjem Nove banke d.d., poduzela sve mjere u okviru svojih ovlasti danih Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci i Zakonom o bankama.