Kreditni rejting Republike Hrvatske

Objavljeno: 3.1.2011. Ažurirano: 18.9.2023.
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Izgledi Ocjena Izgledi
Fitch Ratings BBB+ Stabilni BBB+ Stabilni
Moody's Baa2 Stabilni Baa2 Stabilni
Standard & Poor's BBB+ Pozitivni BBB+ Pozitivni
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo