Rezultat ankete: dug Ljubljanske banke nije zaboravljen

Objavljeno: 31.3.2006.
h-priopc-03312006.pdf