Riječka banka spaja se s Erste & Steiermärkische bankom

Objavljeno: 11.6.2003.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio gospodarska i novčana kretanja u proteklom dijelu ove godine. Inflacija je i dalje vrlo niska, s godišnjom stopom od svega 0,9 posto, a tečaj je stabilan i bez intervencija središnje banke na deviznom tržištu. Raspoloživi podaci upućuju na zaključak da je kreditna aktivnost banaka i nadalje dinamična, no ipak uz usporeni trend rasta u odnosu na prethodno razdoblje. Potpuniji uvid u učinke mjera koje je na tom planu poduzela Hrvatska narodna banka bit će moguć s podacima za kraj lipnja.

Tekući deficit platne bilance za prvo tromjesečje iznosi 1.006 milijuna dolara, dok je lanjski iznosio 875 milijuna dolara. Statistički podaci za prvo tromjesečje ove u odnosu na isto razdoblje prošle godine govore o visokom rastu izvoza roba i usluga (robni izvoz iznosio je 1,4 milijardu dolara, što odgovara nominalnom godišnjem rastu od 39,7 posto), no isto tako i o visokom rastu robnog uvoza (vrijednost 2,9 milijarde dolara, godišnji porast 37,2 posto). Radi realnijeg sagledavanja tih brojki treba, međutim, uzeti u obzir da iza tog rasta stoji i deprecijacija dolara za oko 22 posto prema euru i oko 20 posto prema kuni. Iz istog razloga i u prirastu vanjskog duga za oko 2,1 milijardu dolara tijekom prva četiri ovogodišnja mjeseca, oko 600 milijuna dolara otpada na međuvalutne promjene, no 1,5 milijardi dolara stvarni je porast zaduženja. Međutim, kako je istovremeno zabilježen i daljnji porast međunarodnih pričuva, Hrvatska je i nadalje zemlja s jakom međunarodnom likvidnošću.

Na dnevnom redu sjednice bio je i zahtjev Riječke banke d.d. Rijeka da se Erste und Steiermärkische Bank d.d. Zagreb pripoji Riječkoj banci d.d. Rijeka, s čime se Savjet HNB-a suglasio. Objedinjavanjem dviju banaka, koje su već vlasnički povezane, stvara se banka koja će imati glavno sjedište u Rijeci i poslovati pod imenom Erste und Steiermärkische Bank, a po veličini aktive dolazi na treće mjesto u hrvatskom bankovnom sustavu. Savjet HNB-a suglasio se i s prijedlogom nadzornog odbora Riječke banke d.d. Rijeka da članovi uprave te banke budu Tomislav Vuić i Borislav Centner.