Rizik bankovne zaraze u Hrvatskoj

Objavljeno: 2.2.2009.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 23
Autor Marko Krznar
Datum Siječanj 2009.
JEL G21, G28
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

međubankovne izloženosti, bankovna zaraza, idiosinkratski šok, makroekonomski šok

Ovim se radom ispituje sistemski rizik na hrvatskom međubankovnom tržištu, stavljajući u središte istraživanja međubankovni kreditni rizik. U teoriji nastanak i širenje bankovne zaraze ovise o veličini i strukturi međubankovnog tržišta. Pronalazi se da je veličina domaćega međubankovnog tržišta mala te se može opisati strukturom više novčanih centara gdje su bilateralne izloženosti koncentrirane na velike banke. Radi ocjene rizika zaraze u bankarskom sektoru provođene su simulacije idiosinkratskih propasti banaka i makroekonomskih šokova. Zbog plitkoga domaćega međubankovnog tržišta nije ispunjen nužan uvjet za bankovnu zarazu koja proizlazi iz idiosinkratskog šoka. Taj uvjet nije ispunjen ni u slučaju izloženosti prema stranim bankama, iako su one pet puta veće od domaćega međubankovnog tržišta. Materijalizacija bankovne zaraze zbog makroekonomskog šoka dogodila bi se u slučaju malo vjerojatnih scenarija.