Poteškoće europskih banaka tijekom globalne financijske krize – uloga tokova kapitala

Objavljeno: 30.1.2020.
Publikacija Pregledi
Broj P-46
Autor Mislav Brkić
Datum Siječanj 2020.
JEL E52, E58, F36, G01, G21
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

bankovna kriza, tokovi kapitala, financijska integracija

U ovom se radu opisuju tri različita kanala preko kojih je globalna financijska kriza utjecala na europske banke. Prvi je kanal bio povezan s izravnim gubicima koje su banke pretrpjele zbog svoje izloženosti vrijednosnim papirima osiguranima hipotekom u SAD-u. Drugi je kanal bio povezan s pogoršanjem globalnih likvidnosnih uvjeta nakon propasti Lehman Brothersa u rujnu 2008. Naposljetku, treći kanal pojavio se u državama s velikim makroekonomskim neravnotežama, u kojima je znatna korekcija neravnoteža tijekom financijske krize dovela do duboke recesije, što je stvorilo znatne gubitke na osnovi kredita njihovih banaka. Bolje razumijevanje ovih pitanja potrebno je kako bi se definirale odgovarajuće politike za povećanje otpornosti europskih banaka.