Pregled i analiza izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku

Objavljeno: 23.8.2004.
Publikacija Pregledi
Broj P - 16
Autor Alen Škudar
Datum Kolovoz 2004.
JEL F23, L60
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

izravna ulaganja

Ovaj rad bavi se analizom izravnih ulaganja u hrvatskom prerađivačkom sektoru i nastoji utvrditi efekte takvih ulaganja na poduzeća koja su ih primila, bez obzira na to bila ona novoosnovana ili preuzeta. Procjena učinaka provedena je na temelju analize kretanja njihovih prihoda (proizvodnje/prodaje), kapitala, zaposlenosti i produktivnosti u razdoblju 1998.-2002. Dobiveni rezultati uspoređeni su s kretanjem istih veličina za ostala domaća poduzeća prerađivačkog sektora. Polazi se od pretpostavke da su poduzeća koja su primila izravna ulaganja tehnološki i organizacijski nadmoćnija u odnosu na ostala domaća poduzeća pa bi stoga trebala rasti brže. To se ponajprije odnosi na novoosnovana poduzeća, dok se od preuzetih poduzeća u početku očekuju nešto skromniji rezultati zbog potrebe reorganizacije i restrukturiranja. S obzirom na iskustva tranzicijskih zemalja srednje Europe, kretanje prihoda (proizvodnje/prodaje), zaposlenosti i kapitala tih poduzeća trebalo bi poprimiti oblik slova J - opadanje nakon kojeg slijedi postupni oporavak i dosezanje sve viših razina u odnosu na razdoblje prije preuzimanja. Rezultati dobrim dijelom potvrđuju pretpostavke kad su u pitanju kretanje prihoda, kapitala i produktivnosti. Na pozitivne učinke u kretanju zaposlenosti trebat će još malo pričekati. Poduzeća koja su primila izravna ulaganja uglavnom jesu uspješnija od domaćih poduzeća, međutim izravna ulaganja zasad nisu imala tako važnu ulogu u prerađivačkom sektoru RH kao što je slučaj u tranzicijskim zemljama srednje Europe.