Kriteriji Europske unije s posebnim naglaskom na ekonomske kriterije konvergencije - Gdje je Hrvatska?

Objavljeno: 8.7.2005.
Publikacija Pregledi
Broj P - 19
Autori Michael Faulend, Davor Lončarek, Ivana Curavić i Ana Šabić
Datum Svibanj 2005.
JEL F15, O52
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

Europska unija, Hrvatska – kandidat za EU, kriteriji konvergencije

Sažetak

Ispunjavanje kriterija konvergencije, poznatijih pod nazivom maastrichtski kriteriji, nije preduvjet za ulazak u Europsku uniju, već za uvođenje eura kao nacionalne valute. Tek kada država postane članica EU, tada može, u ovisnosti o ispunjavanju kriterija konvergencije i uspješnosti sudjelovanja u ERM II, nakon što dobije odobrenje uvesti euro. U radu se puna pozornost posvećuje upravo (ekonomskim) kriterijima konvergencije, te se, osim metodološkog uvida u svaki od tih kriterija, raspravlja o odgovarajućim hrvatskim pokazateljima i analizira ih se. Važan cilj rada jest razmotriti koliko su sadašnji hrvatski pokazatelji  metodološki usklađeni s maastrichtskim kriterijima, te mogu li njihove vrijednosti poslužiti za usporedbu s drugim državama, sadašnjim i budućim članicama EU. U tom smislu rad ujedno upućuje na područja u kojima još valja postići napredak, a radi osiguravanja dobre početne pozicije za sudjelovanje u ERM II (nakon ulaska Hrvatske u EU) i tako što skorije mogućnosti uvođenja eura kao nacionalne valute.