Skrivaju li se banke u sjeni i u Hrvatskoj

Objavljeno: 25.11.2016.
Publikacija Pregledi
Broj P-28
Autori Mirna Dumičić i Tomislav Ridzak
Datum Studeni 2016.
JEL E51, F34, G01, G21, G23
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

banke u sjeni, bankarski sektor, nebankovne financijske institucije, makroprudencijalna politika, financijska stabilnost, sistemski rizici, Hrvatska

Ciljevi su ovog rada objasniti pojam bankarstva u sjeni i razloge zbog kojih je iz perspektive financijske stabilnosti važno steći spoznaje o subjektima ili aktivnostima koji se mogu opisati na taj način. U tom kontekstu provedena je analiza domaćega financijskog sustava i poslovnih praksi kako bi se ocijenila važnost banaka u sjeni u Hrvatskoj i identificirali mogući sistemski rizici iz tog izvora. Rezultati analize pokazuju da visina udjela nebankovnih financijskih institucija te ročna struktura njihovih obveza i potraživanja u ovom trenutku nisu rizik koji bi mogao ugroziti financijsku stabilnost. No, potencijalni sistemski rizici povezani su s visokim stupnjem kratkoročnih izloženosti nebankovnih financijskih institucija prema bankama, znatnom izloženosti dijela njih prema državi te snažnim oslanjanjem nekih institucija na inozemne izvore financiranja. Pritom se među najrizičnijim grupama institucija izdvajaju ostali financijski posrednici koji uključuju lizing, faktoring i kreditne unije.