Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj

Objavljeno: 4.1.2019.
Publikacija Pregledi
Broj P-41
Autori Davor Kunovac i Karlo Kotarac
Datum Siječanj 2019.
JEL R30, R32
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

cijene stambenih nekretnina, hedonistička regresija, time dummy indeks, generalizirani aditivni modeli, dvodimenzionalni splajn

U ovom radu prikazan je postupak izrade novog indeksa cijena stambenih objekata (ICSO) konstruiranog u suradnji Državnog zavoda za statistiku i Hrvatske narodne banke na temelju podataka Porezne uprave Republike Hrvatske. Rad također upućuje na moguću upotrebu razvijenih ekonometrijskih modela i baze podataka Porezne uprave pri (masovnoj) procjeni vrijednosti stambenih nekretnina.