Savjet HNB-a: domaća kreditna aktivnost prema poduzećima i stanovništvu jača

Objavljeno: 15.3.2018.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio recentne novčane i gospodarske pokazatelje, prihvatio Izvješće o upravljanju međunarodnim pričuvama za 2017. godinu, te također i Izvješće o radu Revizorskog odbora HNB-a u 2017. godini.

Nakon stabilnog rasta gospodarske aktivnosti u prvih devet mjeseci 2017., u posljednjem je tromjesečju prošle godine godišnja stopa rasta realnog BDP-a usporila na 2,0% čime je na razini cijele 2017. ostvareno povećanje realnog BDP-a od 2,8%. Pritom je u četvrtom tromjesečju zabilježeno snažno usporavanje godišnjeg rasta bruto investicija u fiksni kapital ponajviše zbog slabijeg korištenja EU fondova nego krajem 2016. godine. Usporavanje realne aktivnosti u četvrtom tromjesečju moglo bi biti samo privremenog karaktera s obzirom da je početak 2018. godine obilježio nastavak rasta poslovnog i potrošačkog optimizma, nastavak rasta zaposlenosti i daljnje smanjivanje broja nezaposlenih. Potrošačke su se cijene u siječnju smanjile za 0,2% u odnosu na prosinac, ponajviše zbog sezonskog pojeftinjenja odjeće i obuće, dok se na godišnjoj razini inflacija usporila na 1,1%. Domaća kreditna aktivnost prema poduzećima i stanovništvu u siječnju je nastavila postupno jačati na godišnjoj razini. Raspoloživi podaci upućuju da je na razini cijele 2017. godine ostvarena značajna fiskalna prilagodba, a povoljna fiskalna kretanja nastavila su se i početkom 2018.

Savjet HNB-a odobrio je Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti Damiru Brkiću za obavljanje funkcije člana Uprave banke Kentbank d.d.