Savjet HNB-a: Donesene odluke o općim pričuvama Hrvatske narodne banke

Objavljeno: 4.1.2021.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici donio Odluku o određivanju donjeg iznosa općih pričuva Hrvatske narodne banke i Odluku o općim pričuvama Hrvatske narodne banke na dan 1. siječnja 2021.

Navedene odluke donesene su slijedom odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 47/2020.) koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021., a odnose se najvećim dijelom na primjenu Smjernice (EU) 2016/2249 Europske središnje banke od 3. studenoga 2016. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2016/34) pri sastavljanju financijskih izvještaja Hrvatske narodne banke od 1. siječnja 2021.

Savjet HNB-a stoga je donio odluku kojom se utvrđuje donji iznos općih pričuva HNB-a. Također su iz dijela općih pričuva HNB-a zatečenih na dan 1. siječnja 2021. formirane i rezervacije za financijske rizike, revalorizacijski račun radi ponovnog vrednovanja vrijednosnih papira koji se ne drže do dospijeća te revalorizacijski račun radi ponovnog vrednovanja stavki imovine, obveze i kapitala te izvanbilančnih stavki koje su izražene u stranim valutama ili su vezane uz stranu valutu.