Savjet HNB-a donio odluke o pravilima i standardima za revizorske ocjene financijskih izvješća banaka

Objavljeno: 1.7.1998.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, na sjednici održanoj pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, razmotrio novčana i gospodarska kretanja u proteklom razdoblju i očekivana kretanja u trećem tromjesečju, usvojio Odluku o opsegu, obliku i sadržaju revizije i revizorskih izvješća o poslovanju banaka i štedionica, te donio još neke odluke iz svoje nadležnosti.

Raspoloživi statistički pokazatelji govore da se u Hrvatskoj nastavlja rast industrijske proizvodnje, građevinske aktivnosti i prometa u maloprodajnoj trgovini, dok je u prometu i turizmu zabilježena niža razina poslovne aktivnosti nego u istom razdoblju prošle godine. Tijekom prvih pet mjeseci izvoz je povećan za 9,2 posto u kunskom obračunu, a za 0,8 posto u dolarima, dok je uvoz u kunskom obračunu povećan za 4,7 posto a u dolarima smanjen za 2,3 posto. Takva kretanja govore u prilog očekivanog ovogodišnjeg smanjivanja deficita robne razmjene, a time i deficita tekućeg računa platne bilance čiji udio u druto domaćem proizvodu je u prošloj godini dosegao 12,6 posto (nakon 4,5 posto u 1996. godini).

Osnovni pokazatelji makroekonomske stabilnosti i nadalje su povoljni. Cijene na malo ostale su u lipnju na svibanjskoj razini. Njihov ukupni polugodišnji porast, u odnosu na prvu polovicu prošle godine, iznosi 5,7 posto. Lipanjski troškovi života bili su za 0,3 posto niži nego prethodnog mjeseca, a ukupni polugodišnji porast prema usporedivom lanjskom razdoblju iznosi 5,7 posto. Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda s mjesečnim porastom od 0,2 posto i polugodišnjim padom za 0,4 također zadržavaju stabilnost. Državni proračun rebalansom je uravnotežen, a uslijed povećanih prihoda država ne koristi niti kratkotrajne pozajmice kod središnje banke. Tijekom lipnja odnosi ponude i potražnje na Tržištu novca su postali uravnoteženiji, likvidnost je poboljšana, te se očekuje i postupno smanjivanje povećanih kamatnih stopa.

Tečaj kune prema njemačkoj marki oscilira unutar uskog raspona, s blagim deprecijacijskim trendom koji je u svibnju značio smanjivanje vrijednosti za 1,64 posto, a u lipnju za 0,52 posto. Realni efektivni tečaj deflacioniran cijenama proizvođača od početka ove godine deprecirao je ukupno za 5,72 posto, što povećava konkurentnost izvoznika. U lipnju su, međutim, kao što je i uobičajeno dolaskom turističke sezone, zabilježeni i češći aprecijacijski pomaci.

U takvim okolnostima ne pokazuje se potreba za nekim dodatnim mjerama ili promjenama u novčanoj politici u predstojećem razdoblju, a središnjoj banci ostaje dovoljno prostora da sudjeluje u otkupu deviza tijekom turističke sezone bez straha od značajnije sezonske monetarne ekspanzije ili pak od zamjetnijih oscilacija tečaja.

Polazeći od iskustava nekih drugih zemalja i nastojeći da izvješća o reviziji banaka i štedionica pruže što objektivniju, realniju i usporediviju sliku poslovanja hrvatskih financijskih institucija, Savjet HNB usvojio je na ovoj sjednici i odluku kojom se uvode obvezatna pravila i standardi za revizorsku procjenu ne samo pripremljenih financijskih izvješća, već i cijelog niza ključnih pokazatelja o poslovanju, stabilnosti i kvaliteti pojedine banke ili štedionice. To će središnjoj banci omogućiti potpuniji uvid u poslovanje banaka, temeljitiji nadzor i pravodobno poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje stabilnosti bankovnog sustava.

Savjet HNB donio je i odluku o izdavanju i prodaji prigodnog srebrnog kovanog novca posvećenog 500. godišnjici rođenja Jurja Julija Klovića, te odobrio tvrtki "Radnik" d.d. Križevci kovanje zlatne medalje "Sv. Marko Križevčanin".