Savjet HNB-a: Hrvatska poštanska banka dobila suglasnost za stjecanje Jadranske banke

Objavljeno: 4.7.2018.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera Boris Vujčića, razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, kao i izvješće o stanju u bankovnom sustavu u prvom ovogodišnjem tromjesečju, usvojio Projekciju monetarne politike za razdoblje od 2018. do 2021. godine, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Nakon što je realni BDP stagnirao krajem prošle godine, u prva tri mjeseca 2018. gospodarska se aktivnost blago povećala podržana domaćom potražnjom, posebice osobnom potrošnjom, dok se u  nastavku godine očekuju i jačanje inozemne potražnje te investicija. Stopa rasta realnog BDP-a u godini kao cjelini mogla bi iznositi 2,8%, te bi se mogla zadržati na toj razini i u 2019. godini. Istodobno se očekuje nastavak rasta zaposlenosti i pad nezaposlenosti. U 2018. očekuje se ubrzanje inflacije na 1,7%, ponajviše kao rezultat povećanja doprinosa cijena energije zbog jačanja uvoznih inflatornih pritisaka. Iako se očekuje i blago oživljavanje domaćih inflatornih pritisaka, stopa inflacije u 2019. bi se mogla blago smanjiti zbog očekivanog smanjenja cijena energije. Višak na tekućem i kapitalnom računu mogao bi se u 2018. i 2019. postupno smanjivati, poglavito pod utjecajem produbljivanja manjka u robnoj razmjeni s inozemstvom, dok bi se trend poboljšavanja relativnih pokazatelja inozemne zaduženosti mogao nastaviti. Usvojena Projekcija počiva na pretpostavci zadržavanja ekspanzivnog karaktera monetarne politike HNB-a, čime bi ona nastavila podržavati oporavak gospodarstva uz održavanje stabilnog tečaja kune prema euru u takvom makroekonomskom kontekstu.

Recentna analiza stabilnosti i potencijalnih rizika u hrvatskom financijskom sustavu ukazuje na to da se izloženost financijskog sustava sistemskim rizicima i nadalje zadržava na umjerenoj razini, a njenom blagom poboljšanju pogoduju kretanja u nefinancijskom sektoru koja ukazuju na smanjenje ranjivosti sektora kućanstava i poduzeća.

U okviru priprema za dovršetak sanacije Jadranske banke d.d., Šibenik njenom prodajom Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb, Savjet HNB-a izdao je Hrvatskoj poštanskoj banci suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela koji čini 50 i više posto udjela u kapitalu Jadranske banke. Također, Savjet HNB-a suglasio se s prijedlogom Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao nadzornog odbora Jadranske banke da se za predsjednika uprave banke imenuje Mato Filipović, a za člana uprave Alan Herjavec. Njihov mandat započet će nakon okončanja postupka sanacije, odnosno nakon što prestane mandat sanacijskoj upravi banke.

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a dao je suglasnost za imenovanje Marijana Kantolića i Verice Ljubičić članovima uprave Samoborske banke d.d., Samobor, kao i za imenovanje Marca Lotterija članom uprave Zagrebačke banke d.d., Zagreb. Privredna banka Zagreb d.d. dobila je suglasnost Savjeta HNB-a za stjecanje kvalificiranog udjela koji čini 100 posto udjela u kapitalu Veneto banke d.d., Zagreb.