Savjet HNB-a: Inflacija u rujnu 1,4 posto

Objavljeno: 14.11.2018.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio recentne gospodarske i novčane pokazatelje, usvojio Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u prvom polugodištu 2018. godine te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Tijekom trećeg tromjesečja 2018. usporio se rast realnog BDP-a, na što upućuju podaci o industrijskoj proizvodnji i realnom prometu od trgovine na malo. Nešto slabijim intenzitetom nego u dosadašnjem dijelu godine nastavljena su povoljna kretanja na tržištu rada. Inflacija potrošačkih cijena se u rujnu snizila na 1,4%, s 2,1% u kolovozu, uglavnom pod utjecajem smanjenja godišnje stope rasta cijena energije. Uz to, usporila se i temeljna inflacija. HNB je nastavio provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku uz održavanje iznimno visoke razine likvidnosti domaćega financijskog tržišta. Pritom se ubrzao godišnji rast plasmana poduzećima, dok se godišnji rast plasmana stanovništvu tek neznatno usporio. Neto inozemni dug se zamjetno smanjio tijekom srpnja i kolovoza, zahvaljujući sezonskom priljevu deviza od turizma i razduživanju središnje države. U drugom je tromjesečju ostvaren znatan višak proračuna opće države, a gotovinski podaci Ministarstva financija upućuju na povoljna kretanja i u trećem tromjesečju.

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a donio je nekoliko odluka kojima se pravni okvir za rad nacionalne komponente sustava TARGET2 usklađuje sa važećim smjernicama Europske središnje banke, vezano za izvršenje i namiru instant plaćanja. Također, OTP banci Hrvatska d.d. Split odobreno je pružanje financijske usluge upravljanja imovinom klijenata i sa time povezano savjetovanje.

Usto, Savjet HNB-a suglasio se s prijedlogom nadzornog odbora Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb da se za članove uprave te banke imenuju Višnja Božinović, Liana Keserić i Ivan Žižić.