Savjet HNB-a: nastavljaju se povoljna gospodarska kretanja

Objavljeno: 8.2.2017.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio izvješće o recentnim novčanim i gospodarskim kretanjima, kao i izvješće o bankovnom poslovanju u prvih devet mjeseci prošle godine, te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.  

Krajem 2016. nastavila su se povoljna gospodarska kretanja: zabilježen je snažan rast industrijske proizvodnje i robnog izvoza, a povećan je i realni promet od trgovine na malo, dok je pad građevinske aktivnosti usporen. Trend povećavanja godišnje stope promjene potrošačkih cijena nastavio se te je ona u prosincu ušla u pozitivno područje. Porastu inflacije pridonijele su sve glavne sastavnice indeksa (osim industrijskih proizvoda), a napose cijene hrane (uključujući piće i duhan) i energije. HNB je nastavio s provođenjem ekspanzivne monetarne politike, pri čemu je snažno kreiranje primarnog novca otkupom deviza od banaka rezultiralo porastom slobodnih novčanih sredstva na računima kreditnih institucija na rekordnu razinu. Monetarna kretanja u 2016. obilježilo je intenzivnije kreditiranje domaćih sektora u odnosu na nekoliko prethodnih godina, čemu je poglavito pridonio nastavak oporavka plasmana poduzećima te, manjim dijelom, stanovništvu koje je prvi put nakon sedmogodišnjeg razduživanja zabilježilo prirast plasmana. Dostupni podaci za drugu polovinu godine pokazuju kako su se u tom razdoblju nastavila povoljna fiskalna kretanja, pa bi manjak opće države na razini cijele 2016. mogao biti znatno niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dug opće države na kraju listopada bio je niži nego krajem 2015., ponajprije zbog povoljnog utjecaja tečaja.

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a razmotrio je najnoviju analizu i buduću redovitu tromjesečnu publikaciju središnje banke o financijskoj stabilnosti – Makroprudencijalnu dijagnostiku. Ta analiza ukazuje na sistemske ranjivosti i rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava, te objašnjava makroprudencijalne aktivnosti i mjere koje uvodi središnja banka. Ocjena za zadnje tromjesečje 2016. godine jest da je ukupna izloženost sustava sistemskim rizicima srednje razine, odnosno da je ostala nepromijenjena u odnosu na ocjenu iz srpnja 2016. godine.

Uz to, Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornog odbora KentBank d.d., Zagreb o  ponovnom imenovanju Ive Bilića za predsjednika uprave i Emira Deldaga za člana uprave te banke. Također, Savjet HNB-a dao je suglasnost da se za člana uprave Sberbank d.d., Zagreb imenuje Csaba Soos.