Savjet HNB-a: Nastavljen rast BDP-a, rat u Ukrajini i sankcije Rusiji negativno će utjecati na gospodarstvo

Objavljeno: 11.3.2022.

Savjet Hrvatske narodne banke na 446. sjednici raspravljao je o tekućim gospodarskim i financijskim kretanjima, usvojio je Izvješće o međunarodnim pričuvama za 2021. te je donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

U posljednja tri mjeseca 2021. realna gospodarska aktivnost zadržala se na razini iz prethodnog tromjesečja. Pritom se godišnja stopa rasta smanjila zbog postupnog iščezavanja učinka niske razine gospodarske aktivnosti u 2020. godini zbog izbijanja pandemije, ali je i nadalje bila vrlo visoka (9,7%). Iako dostupni mjesečni podaci upućuju na rast realnog BDP-a na tromjesečnoj i godišnjoj razini u prvom tromjesečju 2022., na buduća kretanja negativno će djelovati izbijanje ratnog sukoba u Ukrajini i uvođenje sankcija Rusiji. Na početku 2022. godine nastavio se rast zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti. Istodobno, nastavile su rasti nominalne plaće, ali je njihova kupovna moć bila umanjena porastom potrošačkih cijena. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena ubrzala se s 5,5% u prosincu na 5,7% u siječnju, a tome su najviše pridonijele više cijene prerađenih prehrambenih proizvoda. Slobodna novčana sredstva banaka dosegnula su dosad najvišu zabilježenu razinu, dok su se troškovi financiranja poduzeća i stanovništva povećali. Plasmani banaka ostali su gotovo nepromijenjeni u odnosu na mjesec prije, a njihova se godišnja stopa rasta usporila s 3,9% u prosincu prethodne godine na 3,6% u siječnju ove godine. Takva kretanja ponajviše su odraz usporavanja rasta plasmana poduzećima (s 2,3% u prosincu na 1,6% u siječnju), a zamjetno manjim dijelom i stanovništvu (s 4,5% na 4,4%). Pritom je nastavljeno usporavanje rasta stambenih kredita uoči pokretanja novog kruga subvencioniranja, dok se rast gotovinskih nenamjenskih kredita ubrzao.

Savjet HNB-a dao je Nadzornom odboru Banke Kovanica d.d. suglasnost da Nicola Ceccaroli obavlja funkciju predsjednika uprave Banke Kovanica d.d. te za imenovanje Ivana Mužića članom uprave Banke Kovanica d.d.