Savjet HNB-a: Nastavljen snažan rast kredita poduzećima

Objavljeno: 14.9.2022.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici raspravljao o tekućim gospodarskim i financijskim kretanjima te je donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

U drugom se tromjesečju 2022. nastavio snažan rast realne gospodarske aktivnosti na tromjesečnoj razini, iako nešto slabijim intenzitetom nego na početku godine. Ipak, godišnja stopa rasta realnog BDP-a ubrzala se zbog niske razine gospodarske aktivnosti u istom tromjesečju 2021. Povoljna su kretanja najviše bila podržana iznimno dobrim ostvarenjima u turizmu, ali i jačanjem rasta osobne potrošnje. Model brze procjene BDP-a, zasnovan uglavnom na podacima dostupnima za srpanj i stoga podložan rizicima, upućuje na to da bi se u trećem tromjesečju realna gospodarska aktivnost mogla zadržati na razini iz prethodna tri mjeseca, uz mogućnost dodatnog slabljenja gospodarskih izgleda prema kraju godine. Rast zaposlenosti u srpnju i kolovozu u odnosu na prosječnu razinu iz prethodnog tromjesečja usporio se, a realne plaće u srpnju nastavile su se smanjivati. Inflacija potrošačkih cijena nastavila se ubrzavati, ali blažim intenzitetom nego u prvoj polovini godine, dosegnuvši 12,3% u srpnju, čemu je, između ostalog, pridonijelo pojeftinjenje naftnih derivata. Prilagodba instrumenata monetarne politike u procesu pristupanja europodručju povećala je ionako izdašnu kunsku likvidnost banaka, što je ublažilo učinke postroživanja globalnih uvjeta financiranja na rast domaćih kamatnih stopa. Tijekom kolovoza nastavio se snažan rast kredita poduzećima, posebno u djelatnostima povezanima s proizvodnjom i distribucijom energije. Nešto manje izraženo, porasli su i plasmani stanovništvu, i to najviše u segmentu stambenih kredita.

Savjet HNB-a dao je suglasnost Nadzornom odboru Wustenrot stambene štedionice d.d. da Rainer Hager obavlja funkciju člana uprave te štedionice.