Savjet HNB-a: Okončan postupak sanacije nad Sberbankom d.d. – u sanaciji

Objavljeno: 13.4.2022.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici raspravljao o tekućim gospodarskim i financijskim kretanjima te je usvojio projekciju monetarne politike za razdoblje od 2022. do 2025. Na dnevnom je redu također bilo izvješće o stanju bankovnog sustava za 2021., a usvojena je i odluka o financijskim izvještajima HNB-a za 2021. Savjet je donio i nekoliko drugih odluka iz svoje nadležnosti.

Raspoloživi mjesečni podaci upućuju na ubrzanje rasta realne aktivnosti u prvom tromjesečju, premda bi se godišnja stopa rasta mogla smanjiti u odnosu na prethodno tromjesečje. U ostatku godine očekuje se usporavanje gospodarskog rasta, ponajprije zbog nepovoljnih neizravnih i izravnih ekonomskih učinaka ruske invazije na Ukrajinu. Cijene energenata i drugih sirovina na svjetskom tržištu skočile su i postale kolebljivije. Pod pretpostavkom razmjerno kratkog trajanja rata u Ukrajini te postupne normalizacije cijena energenata i sirovina na svjetskom tržištu, HNB je u osnovnome scenariju smanjio očekivani godišnji rast realnog BDP-u 2022. godini s 4,1% projiciranih u prosincu 2021. na 3,2%. Inflacija potrošačkih cijena nastavila se ubrzavati na početku godine, kao posljedica visokih cijena energenata i drugih sirovina, zatim poremećaja u lancima opskrbe zbog kojih su poskupjeli određeni poluproizvodi (primjerice poluvodiči) te visokih vozarina. Na razini cijele 2022. inflacija bi mogla prosječno iznositi 5,4% (nakon 2,6% u 2021.).

Saldo tekućega i kapitalnog računa platne bilance u posljednjem se tromjesečju 2021. pogoršao u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ponajprije zbog rasta dobiti banaka i poduzeća u vlasništvu nerezidenata, premda je na razini cijele 2021. vidljivo znatno poboljšanje zahvaljujući snažnom oporavku prihoda od turističke potrošnje stranih gostiju. Zbog rasta cijena energenata u tekućoj se godini očekuje manji višak na tekućem i kapitalnom računu nego prošle godine, ali i dalje će se zadržati na razmjerno visokoj razini od 5,0% BDP-a. Slobodna novčana sredstva banaka nastavila su dosezati najviše razine dosad, što je odraz nastavka provođenja ekspanzivne monetarne politike koje je pridonijelo i dodatnom smanjenju troškova financiranja poduzeća i stanovništva. Godišnja stopa rasta plasmana banaka ubrzala se na 4,0% u veljači, što je rezultat ubrzavanja rasta plasmana nefinancijskim poduzećima, a stopa rasta plasmana stanovništvu ostala je na razini prethodnog mjeseca. Pritom su se stambeni krediti nastavili usporavati, a rast se gotovinskih nenamjenskih kredita tek blago ubrzao. Snažan oporavak gospodarske aktivnosti u prošloj godini rezultirao je znatnim smanjenjem udjela javnog duga u BDP-u na 79,6% na kraju 2021., a u prva dva mjeseca tekuće godine primjetno je blago smanjenje manjka u odnosu na isto razdoblje lani. U 2022. očekuje se u osnovom scenariju daljnje poboljšanje nominalnog proračunskog salda i smanjenje duga opće države.

Savjet HNB-a donio je odluku kojom se okončava postupak sanacije nad Sberbankom d.d. – u sanaciji na dan 13. travnja 2022. u 23:59:59. Prijenosom dionica na novog dioničara i imenovanjem sanacijske uprave provedene su sve sanacijske mjere potrebne da bi se likvidnosna situacija te banke stabilizirala i spriječio daljnji odljev depozita te su na taj način prestali postojati razlozi za nastavak postupka sanacije nad bankom.

Pritom je Savjet HNB-a donio odluku o izdavanju suglasnosti da Tadija Vrdoljak obavlja funkciju predsjednika uprave, a Ognjen Brakus i Boris Bekavac funkcije članova uprave Sberbanka d.d. nakon okončanja postupka sanacije.   

Osim toga, Savjet HNB-a donio je odluku o izdavanju suglasnosti Nadzornom odboru Croatia banke d.d. da Katarina Stanić obavlja funkciju članice uprave te banke.

U skladu sa zahtjevom Croatia banke d.d. Savjet HNB-a donio je odluku o ažuriranju rješenja o odobrenju za rad tako da se iz navedenog briše obavljanje sljedećih financijskih usluga: izvršavanje naloga za račun klijenata; trgovanje za vlastiti račun; usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa i usluge vezane uz uslugu provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa.

Savjet HNB-a, na zahtjev Karlovačke banke d.d., donio je odluku o ažuriranju rješenja o odobrenju za rad tako da se iz navedenog briše pružanje dodatne financijske usluge – poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja.

Nadalje, Savjet HNB-a donio je i rješenje kojim se izdaje odobrenje da Privredna banka Zagreb pripoji PBZ stambenu štedionicu.