Savjet HNB-a: Plasmani kreditnih institucija nastavljaju rasti

Objavljeno: 13.6.2018.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio recentna gospodarska i novčana kretanja te izvješće o prošlogodišnjem poslovanju Hrvatskoga novčarskog zavoda, a potvrdio je i Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2017. Također, doneseno je nekoliko odluka.

U prvom tromjesečju 2018. ostvaren je vrlo blagi rast realnog BDP-a u odnosu na kraj prethodne godine, a mjesečni statistički pokazatelji za početak drugog tromjesečja upućuju na intenziviranje gospodarske aktivnosti. Početak drugog tromjesečja obilježio je daljnji rast zaposlenosti i nastavak smanjivanja broja nezaposlenih osoba. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena povećala se s 1,1% u ožujku na 1,3% u travnju, uglavnom zbog poskupljenja naftnih prerađevina. HNB je i dalje provodio ekspanzivnu monetarnu politiku, uz održavanje iznimno visoke razine likvidnosti domaćega financijskog tržišta. Rast plasmana kreditnih institucija nastavio se ubrzavati, pri čemu je njihova godišnja stopa rasta porasla na 3,2%, dok su kamatne stope na novoodobrene kredite u prosjeku stagnirale. Neto inozemni dug domaćih sektora u prvom se tromjesečju 2018. povećao podjednako kao u istom razdoblju prošle godine.

Na sjednici su dane i suglasnosti za odluke nadzornih odbora nekoliko banaka o produženju mandata dosadašnjim članovima ili imenovanju novih članova uprave. Tako će u Croatia banci d.d., Zagreb, predsjednik Uprave postati Danijel Luković, a član Uprave Tadija Vrdoljak, u kreditnoj instituciji Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, članica Uprave i dalje će biti Slađana Jagar, a u kreditnoj instituciji Kentbank d.d., Zagreb, članica Uprave postaje Feyza Önen.

U skladu s donesenom odlukom prigodni srebrni kovani novac "Dubrovnik", koji će Hrvatska narodna banka izdati u apoenu od 200 kuna, bit će u prodaji od 9. srpnja 2018.