Savjet HNB-a poduzima mjere za smanjivanje kreditne ekspanzije banaka

Objavljeno: 8.4.1998.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba i uz sudjelovanje potpredsjednika Vlade RH i ministra financija Borislava Škegre i predsjednika saborskog¸ Odbora za proračun i financije dr. Đure Njavre, održao sjednicu na kojoj je razmatrao gospodarsko-financijska kretanja u zemlji, stanje u Dubrovačkoj banci i ukupne aktivnosti Sektora za nadzor i kontrolu banaka središnje banke. Savjet HNB obaviješten je i o razgovorima s izaslanstvom MMF-a koje je nedavno boravilo u Hrvatskoj.

Na ovoj sjednici donijete su i neke mjere za obuzdavanje prekomjerne kreditne aktivnosti poslovnih banaka. Naime, nakon porasta ukupnih plasmana hrvatskih banaka u 1997. godini za 14,7 milijardi kuna ili 44 posto prema prethodnoj godini, tijekom siječnja, veljače i prvih dvadesetak dana ožujka , umjesto očekivanog usporavanja, uslijedio je daljnji visoki rast. Ukupni bankovni plasmani porasli su za dodatnih 3,1 milijardu, ili za 6,4 posto prema stanju na kraju prošle godine. Raspoloživi podaci govore da je glavni izvor takve kreditne aktivnosti hrvatskih banaka u povećanju inozemne pasive (porast zaduženja kod inozemnih banaka ili primljeni devizni depoziti), uz istovremeno smanjivanje inozemne aktive.

Kako se dosadašnje mjere monetarne politike pokazuju nedostatnima za obuzdavanje takvih nepovoljnih kretanja, Savjet HNB ocijenio je da su neophodni radikalniji potezi. Poslovne banke ovlaštene za poslovanje s inozemstvom morat će pri uzimanju novih financijskih kredita za konverziju u kune, koje uzimaju za svoj račun ili za račun druge domaće osobe, polagati kunski depozit i to 30 posto od iznosa kratkoročnih kredita s rokom do jedne godine, a 5 posto kod kredita s dužim rokom. Banke su također dužne kod izdavanja garancija po kreditima za konverziju u kune deponirati 10 posto vrijednosti garancije. Kod primanja deviznih depozita stranih banaka morat će deponirati od 13. do 19. travnja 5 posto, do 7. lipnja 10 posto, a poslije toga 15 posto kunske protuvrijednosti na poseban račun kod središnje banke.