Savjet HNB-a predložio sanaciju Dubrovačke banke

Objavljeno: 3.4.1998.

Prema dosadašnjem uvidu u dokumentaciju o poslovanju Dubrovačke banke d.d. Dubrovnik, procjenjuje se da su njeni potencijalni gubici premašili 1,5 milijardi kuna. Od toga se oko 533 milijuna kuna može pokriti na teret posebnih rezervi, a oko 472 milijuna kuna iz jamstvenog kapitala Dubrovačke banke, iz čega proizlazi da za približno trećinu potencijalnih gubitaka nema pokrića u bančinim izvorima. To znači da njene teškoće nisu samo u sferi likvidnosti, nego i insolventnost.

Na temelju takvih saznanja, a imajući u vidu značenje Dubrovačke banke za ukupno gospodarstvo najjužnijeg područja Hrvatske i za cjelinu hrvatskog financijskog sustava, bez obzira što se radi o banci u pretežito privatnom vlasništvu, Hrvatska narodna banka odlučila je predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o sanaciji i restrukturiranju Dubrovačke banke. Ocijenjeno je da će takva odluka pridonijeti normalizaciji stanja u Dubrovačkoj banci, zaštiti njenih štediša, ali i stabilnosti ukupnog hrvatskog financijskog sustava. Kao što je javnosti već priopćeno, s takvom ocjenom suglasilo se - uoči rasprave u Vladi Republike Hrvatske u čijoj je nadležnosti donošenje konačne odluke - i Vijeće za strateške odluke.

Kao što je poznato, Savjet Hrvatske narodne banke raspravljao je o stanju u Dubrovačkoj banci 18. ožujka i zatražio od njene Uprave dostavu vlastitog programa sanacije i restrukturiranja banke. Takav program još nije dostavljen. Da bi se spriječilo uvećanje štete, neizvjesnost glede budućnosti banke koja je prema iskazanoj aktivi peta u Hrvatskoj, te moguće posljedice za povjerenje u ukupni bankovni sustav, središnja banka predložila je što ubrzaniju proceduru pri donošenju odluke o sanaciji i restrukturiranju. Ukoliko Dubrovačka banka u zakonskom roku dostavi svoj program, on će biti uključen u razmatranje pri odlučivanju o daljnjim mjerama za njeno stabiliziranje i ozdravljenje.

U međuvremenu, Hrvatska narodna banka pomaže u održavanju kontinuiteta u poslovanju Dubrovačke banke likvidnim sredstvima čiju uporabu nadzire povjerenik središnje banke. Usporedo s donošenjem mjera kojima se Dubrovačka banka želi osposobiti za buduće zdravije poslovanje nastavlja se kontrola dosadašnjeg poslovanja, koja treba omogućiti potpuni uvid u pravo stanje ove banke i odgovornost za poteze kojima je dovedena u sadašnje teškoće.