Savjet HNB-a: U drugom tromjesečju 2018. gospodarski se rast ubrzao

Objavljeno: 12.9.2018.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio recentna gospodarska i novčana kretanja. U drugom se tromjesečju 2018. gospodarski rast ubrzao i na tromjesečnoj (1,1%) i na godišnjoj razini (2,9%) odražavajući povoljna kretanja većine sastavnica BDP-a. Dostupni visokofrekventni pokazatelji upućuju da bi se rast realnog BDP-a u trećem tromjesečju mogao blago usporiti. Tijekom drugog i na početku trećeg tromjesečja nastavila su se povoljna kretanja na tržištu rada, iako slabijim intenzitetom u odnosu na početak godine. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena smanjila se s 2,4% u lipnju na 2,1% u srpnju, uglavnom zbog izraženijeg pojeftinjenja odjeće i povrća. Tečaj kune prema euru blago je deprecirao u srpnju i kolovozu. U uvjetima nastavka provođenja ekspanzivne monetarne politike kamatne stope banaka su se smanjile u srpnju za gotovo sve vrste kredita, dok je rast plasmana banaka stagnirao na godišnjoj razini (4,1% na temelju transakcija). U prvom je tromjesečju 2018. manjak proračuna opće države bio podjednak kao u istom razdoblju prošle godine (1,6 mlrd. kuna), a podaci Ministarstva financija upućuju na brži godišnji rast prihoda u odnosu na rashode u drugome tromjesečju.

Savjet HNB-a usvojio je Izvješće o međunarodnim pričuvama za prvo polugodište 2018. godine, skraćene financijske izvještaje za razdoblje tijekom godine koje je završilo 30. lipnja 2018. godine, te dopunu Financijskog plana HNB-a za 2018. godinu.

Savjet Hrvatske narodne banke izdao je i prethodnu suglasnost za imenovanje članove Uprava odnosno predsjednika Uprava nekoliko kreditnih institucija. U J&T banka d.d. Varaždin predsjednik Uprave bit će dosadašnji član Uprave, Hrvoje Draksler, dok će u OTP banci d.d., Zadar u sljedećem mandatu članica i članovi Uprave biti Nera Šunjić, Zvonimir Akrap, Bruno Biuk i Slaven Celić. U Samoborskoj banci d.d. Samobor predsjednik Uprave postaje Marijan Kantolić.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a odobrio je zahtjev Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka za pružanje financijske usluge savjetovanja i upravljanja imovinom klijenata. 

Savjet Hrvatske narodne banke odobrio je zahtjev OTP banke d.d., Zadar i Splitske banke d.d., Split za pripajanje Splitske banke d.d. OTP banci d.d.

Također, usvojeni su i zahtjevi Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb i Veneto banke d.d., Zagreb za pripajanje Veneto banke d.d. Privrednoj banci d.d.