Savjet HNB-a: Usvojeno Godišnje izvješće HNB-a za 2018.

Objavljeno: 12.6.2019.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio aktualna gospodarska i novčana kretanja, usvojio godišnje izvješće o djelovanju središnje banke u 2018. godini te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Nakon privremene stagnacije zabilježene krajem prošle godine, gospodarska aktivnost Hrvatske se u prva četiri mjeseca 2019. intenzivirala. Nastavljena su i povoljna kretanja na tržištu rada, odnosno rast zaposlenosti i plaća te smanjenje nezaposlenosti. Blagom usporavanju godišnjeg rasta potrošačkih cijena s 0,9% u ožujku na 0,7% u travnju ponajviše je pridonijelo smanjenje godišnje stope promjene cijena prehrambenih proizvoda te obuće. Troškovi financiranja uglavnom su nastavili bilježiti povoljna kretanja, čemu pridonosi visoka likvidnost domaćega financijskog tržišta uslijed ekspanzivne monetarne politike HNB-a. Stopa rasta ukupnih plasmana se smanjila na godišnjoj razini zbog usporavanja rasta plasmana nefinancijskim poduzećima. Istovremeno se kreditiranje stanovništva blago ubrzalo zbog snažnijeg rasta stambenih kredita. Gotovinski podaci Ministarstva financija pokazuju manjak konsolidirane opće države u prva tri mjeseca 2019. godine u iznosu od 3,1 mlrd. kuna, što je otprilike na jednakoj razini kao u istom razdoblju prethodne godine.

Usto, Savjet HNB-a suglasio se s odlukama nadzornih odbora nekoliko kreditnih institucija o imenovanjima: u Croatia banci d.d., Zagreb predsjednikom uprave i u sljedećem mandatu bit će Danijel Luković, a član uprave Tadija Vrdoljak, dok će u Istarskoj kreditnoj banci d.d., Umag članica uprave u još jednom mandatu biti Klaudija Paljuh. Isto tako, suglasnost je dana za imenovanje Roberta Bitunjca članom uprave Sberbank d.d., Zagreb, kao i za nov mandat Sonji Skobe kao članici uprave Raiffeisen stambene štedionice d.d., Zagreb.