Savjet HNB: Nove makroekonomske projekcije za Hrvatsku

Objavljeno: 17.3.2023.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici informiran o tekućim gospodarskim, monetarnim i financijskim kretanjima u europodručju i Hrvatskoj te o novoj makroekonomskoj projekciji za Hrvatsku. Donesena je i Odluka o financijskim izvještajima i rasporedu dobiti Hrvatske narodne banke za 2022., kao i nekoliko drugih odluka iz nadležnosti Savjeta.

Članovi Savjeta dali su suglasnost Nadzornom odboru Karlovačke banke d.d. da Marino Rade obavlja funkciju člana uprave te banke i Nadzornom odboru KentBanke d.d. da Damir Brkić obavlja funkciju člana uprave te banke.