Savjet HNB-a: financijski sustav i dalje vrlo stabilan

Objavljeno: 9.10.2017.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio gospodarska i novčana kretanja u proteklom razdoblju, kao i izvješće o financijskoj stabilnosti sustava u trećem tromjesečju ove godine, a obaviješten je i o stanju u bankovnom sustavu u prvom polugodištu ove godine.Također, Savjet HNB-a usvojio je Projekciju monetarne politike za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

U trećem tromjesečju 2017. nastavila su se povoljna gospodarska kretanja, a dostupni podaci za srpanj i kolovoz upućuju na intenziviranje realnog rasta. Istovremeno, tržište rada obilježeno je usporavanjem rasta zaposlenosti i slabijim smanjenjem nezaposlenosti. Potrošačke cijene su u kolovozu ostale u prosjeku na istoj razini kao u srpnju, dok se godišnja stopa inflacije ubrzala s 0,8% u srpnju na 1,0% u kolovozu, poglavito zbog povećanja godišnje stope promjene cijena energije. HNB je nastavio provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku uz održavanje visoke razine likvidnosti koja bi od rujna trebala biti podržana i uvođenjem mogućnosti upravljanja kolateralom putem skupa prihvatljive imovine za sve kreditne operacije HNB-a. Tijekom kolovoza kreditiranje poduzeća i stanovništva blago se intenziviralo na godišnjoj razini, uz nastavak povećanja kunskih kredita stanovništvu. Višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance se u drugom tromjesečju blago smanjio na godišnjoj razini. Pritom se nastavilo razduživanje prema inozemstvu, uz vrlo slab priljev inozemnih izravnih ulaganja. Gotovinski podaci Ministarstva financija upućuju na to da je u drugom tromjesečju ostvaren znatan višak proračuna središnje države, zbog čega je proračunski saldo u prvoj polovini godine bio gotovo uravnotežen, a nastavio se i pad javnoga duga.

Financijski sustav je i u trećem tromjesečju ostao stabilan, uz poboljšavanje percepcije rizičnosti zemlje razvidno u poboljšanim izgledima kreditnog rejtinga u rujnu, kao i u sniženju  premije rizika zemlje (mjerene CDS-om): od početka godine snižena je s 200 b.b. na razinu od približno 100 b.b., čime je dosegla razine usporedivih zemalja. Ukupni sistemski rizik blago je snižen, što je uglavnom posljedica nešto povoljnijih kratkoročnih kretanja u financijskom sektoru.