Sjednica Savjeta HNB-a: Inflacija i dalje niska

Objavljeno: 30.1.2019.

Savjet Hrvatske narodne banke je na danas održanoj sjednici razmotrio recentna novčana i gospodarska kretanja te najnoviju analizu financijske stabilnosti, a obaviješten je i o stanju u bankovnom sustavu, odnosno pokazateljima njegova poslovanja za devet mjeseci protekle godine. Savjet HNB-a donio je i nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Dostupni mjesečni pokazatelji za četvrto tromjesečje 2018. upućuju na nastavak usporavanja rasta gospodarske aktivnosti na tromjesečnoj razini, pri čemu bi rast realnog BDP-a u godini kao cjelini mogao iznositi 2,7%. Inflacija potrošačkih cijena smanjila se s 1,3% u studenome na 0,8% u prosincu, što je ponajviše bilo rezultat znatnog smanjenja godišnje stope promjene cijena naftnih derivata. HNB je nastavio provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku te je, zbog izraženih aprecijacijskih pritisaka na tečaj kune prema euru, nastavio otkupljivati devize od poslovnih banaka, pa je na kraju prosinca zabilježena dosad najviša razina slobodnih novčanih sredstava banaka. Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) su se u prosincu smanjili, što je rezultat pada kredita usmjerenih brodogradnji zbog aktiviranja državnih jamstava. Istovremeno se kreditiranje stanovništva zadržalo na jednakoj razini kao u mjesecu prije. Tijekom listopada i studenoga 2018. saldo središnje države nastavio se poboljšavati na godišnjoj razini, što će na kraju godine vjerojatno biti poništeno izdacima za protestirana državna jamstva.

Na ovoj sjednici, Savjet HNB-a suglasio se s prijedlogom nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. Zagreb da predsjednik uprave te banke i za sljedeći mandat bude Miljenko Živaljić, kao i da za članove uprave banke ponovno budu imenovani Claudio Cesario, Lorenzo Ramajola i Marco Lotteri, a dao je suglasnost i za imenovanje Nikolausa Maximiliana Linarića i Eugena Paića-Karege članovima uprave te banke.

Usto, Savjet HNB-a usvojio je i Odluku o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2019.".