Savjet HNB-a: U trećem tromjesečju moguć brži rast BDP-a

Objavljeno: 5.9.2019.

Savjet Hrvatske narodne banke razmatrao je danas informaciju o najnovijim gospodarskim i novčanim kretanjima, kao i upravljanje međunarodnim pričuvama u prvoj polovici ove godine te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Gospodarska aktivnost u Hrvatskoj se u drugom tromjesečju 2019. nastavila povećavati, iako zamjetno nižom stopom nego na početku godine. Tako se realni BDP povećao za 0,2% u odnosu na prvo tromjesečje ove godine, dok je na godišnjoj razini realna stopa rasta iznosila 2,4%. Dostupni visokofrekventni pokazatelji upućuju da bi se rast realnog BDP-a u trećem tromjesečju mogao ubrzati. Na tržištu rada se u drugom tromjesečju nastavio rast zaposlenosti, ali je istodobno nezaposlenost ostala nepromijenjena u odnosu na početak godine. Plaće su također nastavile rasti. Ubrzanju godišnjeg rasta potrošačkih cijena s 0,6% u lipnju na 1,1% u srpnju ponajviše je pridonijelo povećanje godišnje stope promjene cijena neprerađenih prehrambenih proizvoda i odjeće. Hrvatska narodna banka nastavila je provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku te je tijekom kolovoza otkupom deviza od banaka ublažila jačanje kune, čime je dodatno porasla ionako visoka kunska likvidnost domaćih kreditnih institucija. U takvim su uvjetima troškovi financiranja nastavili padati. Godišnji se rast plasmana banaka na kraju srpnja usporio, s obzirom na to da je kreditiranje poduzeća zabilježilo smanjenje pod utjecajem provedbe nagodbe grupe Agrokor s vjerovnicima, dok je kreditiranje stanovništva ubrzalo, čemu je pridonio snažniji rast stambenih kredita, ali i blago ubrzanje godišnjeg rasta gotovinskih nenamjenskih kredita. U prvom je tromjesečju 2019. manjak proračuna opće države prema ESA metodologiji bio podjednak onome u istom razdoblju prošle godine. Pritom podaci Ministarstva financija upućuju na ujednačen godišnji rast prihoda i rashoda u drugome tromjesečju.

Na ovoj je sjednici Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien reg.Gen.m.b.H. dobio prethodnu suglasnost za stjecanje posrednog kvalificiranog udjela višeg od 20 posto u temeljnom kapitalu Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb i Raiffeisen stambene štedionice d.d. Zagreb, čime se ne mijenja neposredno vlasništvo ovih kreditnih institucija, no pojednostavljuje se vlasnička struktura grupe Raiffeisen Bank International AG.

Usto, Savjet HNB-a suglasio se s prijedlogom nadzornog odbora J&T banke d.d. Varaždin da predsjednik njene uprave i dalje bude Hrvoje Draksler, zatim s prijedlogom iz OTP banke Hrvatska d.d. Split da član uprave te banke bude Nikola Mikša, a suglasnost za nov mandat predsjednika uprave Wüstenrot stambene štedionice d.d., Zagreb dobio je Zdravko Anđel.