Savjet HNB-a: usvojena nova monetarna projekcija

Objavljeno: 10.4.2018.

Savjet Hrvatske narodne banke danas je razmatrao recentna novčana i gospodarska kretanja i usvojio Projekciju monetarne politike za razdoblje od 2018. do 2021. godine. Također, Savjet je razmotrio izvješće o bankovnom sustavu za 2017. godinu te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Mjesečni statistički pokazatelji ukazuju na rast tekuće gospodarske aktivnosti na početku 2018. godine, nakon privremene stagnacije krajem prošle godine. Istodobno se nastavio rast broja zaposlenih i pad stope nezaposlenosti. Potrošačke su se cijene u veljači smanjile za 0,1% u odnosu na siječanj, dok se na godišnjoj razini inflacija usporila na 0,8% zbog smanjenja godišnje stope promjene cijena prerađenih prehrambenih proizvoda i energije. Monetarna politika zadržala je ekspanzivni karakter, što se ogleda u dosad najvišoj zabilježenoj razini slobodnih novčanih sredstava banaka, daljnjem padu kamatnih stopa banaka i jačanju kreditne aktivnosti banaka prema poduzećima i stanovništvu. U posljednjem je tromjesečju 2017. zabilježeno pogoršanje salda tekućeg i kapitalnog računa platne bilance i porast neto inozemne zaduženosti, no unatoč tome na razini cijele 2017. godine višak tekućeg i kapitalnog računa se dodatno povećao te je nastavljen trend smanjenja vanjskog duga. Tijekom 2017. ostvarena je zamjetna fiskalna prilagodba, a dostupni podaci upućuju da su povoljna kretanja obilježila i početak 2018. godine.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a odobrio je pripajanje Prve stambene štedionice d.d., Zagreb Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb. Također, Savjet je dao suglasnost da Željka Surač ponovno dobije mandat predsjednice a Marino Rade člana uprave Karlovačke banke d.d., Karlovac, kao i da Csaba Soos dobije mandat predsjednika uprave Sberbank d.d., Zagreb. K tome, Savjet se suglasio s imenovanjima Andreja Kopilaša za predsjednika i Elvisa Mališa za člana Uprave Slatinske banke d.d., Slatina, kao i da se Damiru Špremu obnovi mandat na mjestu predsjednika a Slavici Matić na mjestu članice uprave HPB - Stambene štedionice d.d., Zagreb.