Smanjena obvezna pričuva banaka

Objavljeno: 13.10.2004.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem zamjenika guvernera dr. Borisa Vujčića, razmotrio gospodarska i novčana kretanja u proteklom tromjesečju, usvojio projekciju monetarne politike do kraja ove godine, te prihvatio plan izdavanja prigodnog kovanog novca i numizmatičkih kompleta za 2005. godinu.

Na sjednici Savjeta HNB-a konstatirano je da ljetošnje mjere u cilju manjeg zaduživanja u inozemstvu daju učinke kod banaka, čije inozemne obveze se nakon toga postupno smanjuju. No, ukupno inozemno zaduženje i dalje raste, iako usporenim tempom u odnosu na prvo polugodište ove, te napose u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu.

Sukladna nastojanjima da se stanje inozemnog duga stabilizira na dosegnutoj razini je i odluka Savjeta HNB-a donijeta na ovoj sjednici kojom se smanjuje stopa obvezne pričuve banaka sa 19 na 18 posto. Time će se ukupan iznos obvezne pričuve smanjiti za oko 1,8 milijardi kuna: približno 1,1 milijardu u kunskom, a 0,7 milijardi u deviznom dijelu pričuve. Na taj način središnja banka olakšava realizaciju pripremanog izdanja državnih obveznica, pomoću kojih Ministarstvo financija kani zamijeniti dio vanjskog duga domaćim zaduženjem. Smanjivanjem pričuve osigurava se zadovoljavajuća razina likvidnosti u bankovnom sustavu za takvu operaciju. Kako država prikupljenim kunama namjerava odmah od središnje banke otkupiti devize potrebne za otplatu samurajskih obveznica koja dospijeva sredinom prosinca, tim otkupom bili bi neutralizirani učinci ove emisije na domaća novčana kretanja.

Ova odluka u skladu je i s dugoročnom politikom Hrvatske narodne banke usmjerenom na postupno smanjivanje obvezne pričuve. Njezina primjena uslijedit će kod sljedećeg obračuna obvezne pričuve koji će biti 8. studenoga 2004.