Smanjena obvezna rezerva

Objavljeno: 7.11.2001.

Odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke, donijetom u srijedu pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, stopa obvezne rezerve banaka smanjuje se s 22 posto na 19 posto, s tim da se dio obračunate devizne rezerve koji se izdvaja u kunama povećava s 20 posto na 25 posto. Tim izmjenama kunski dio obvezne pričuve smanjit će se za oko 420 milijuna kuna, a devizni dio obvezne rezerve za, preračunato, oko 2,6 milijarde kuna. Odluke će biti primjenjivane od 10. prosinca, tj. od obračuna obvezne pričuve za ovaj mjesec. Time se nastavlja unifikacija obvezne rezerve.

Na ovoj sjednici odlučeno je također da se kamatna stopa Hrvatske narodne banke na lombardne kredite smanji s 10,5 posto na 10 posto godišnje, s obzirom da su u međuvremenu stabilizirani odnosi na tržištu, radi čega je ta stopa u rujnu bila povećana. Naknada koju središnja banka zaračunava za nedostatno izdvojeni ili održavani iznos obvezne rezerve smanjena je s 18 posto na 15 posto. Očekuje se da će smanjivanjem ovih stopa središnja banka poduprijeti nastavak dugoročnijeg trenda smanjivanja kamatnih stopa.

Takve odluke donijete su nakon razmatranja najnovijih gospodarskih i novčanih kretanja. Raspoloživi pokazatelji govore o zadovoljavajućoj makroekonomskoj stabilnosti. Ovogodišnja inflacijska stopa bit će, po svemu sudeći niža od ranije očekivanih 4,5 posto. Procjenjuje se da je tome značajno doprinijela stabilnost tečaja nacionalne valute i mjere koje je poduzimala središnja banka u cilju njenog očuvanja. Otkup deviza od građana opet je daleko veći od njihovih kupovina, devizni depoziti se povećavaju, a i Hrvatska narodna banka sredinom prošlog i početkom ovog mjeseca otkupila je ukupno oko 85 milijuna eura.

Nominalni deficit konsolidirane države za prvih devet mjeseci iznosi 5,1 milijardu kuna i za 2,3 posto je manji nego lani u istom razdoblju.

Na ovoj sjednici potvrđeni su obračun i izvješće o radu Zavoda za platni promet u prvom ovogodišnjem polugodištu Još četiri poslovne banke - Dresdner Bank Croatia d.d. Zagreb, Erste&Steiermärkische Banka d.d. Zagreb , Istarska kreditna banka d.d. Umag i Slatinska banka d.d. Slatina - dobile su odobrenje za vođenje računa pravnih osoba i obavljanje platnog promea po tim računima. Savjet HNB dao je i prethodnu suglasnost na prijedlog da se Lidija Hočurščak imenuje predsjednicom uprave Varaždinska štedionica Kovanica d.d. Varaždin.