Smanjenje depozita domaćih sektora u siječnju za 1,2 milijarde eura

Objavljeno: 15.3.2023.

Početak 2023. godine obilježilo je smanjenje ukupnih depozita domaćih sektora, pri čemu su pad ostvarili prekonoćni depoziti u odnosu na prosinac 2022., navodi se u novom HNB-ovom Komentaru kretanja kredita i depozita u siječnju 2023. Pritom je u sektoru poduzeća zabilježeno seljenje prekonoćnih depozita na oročene depozite uslijed rasta kamatnih stopa, što još uvijek ne vrijedi za sektor stanovništva. Istodobno je kreditiranje domaćih sektora ostalo gotovo nepromijenjeno, uz rast kredita nefinancijskim poduzećima i smanjenje kredita ostalim domaćim sektorima.