Središnji pariteti i obvezni intervencijski tečajevi za bugarski lev i hrvatsku kunu u ERM u II

Objavljeno: 13.7.2020.

  • Za bugarski lev i hrvatsku kunu utvrđeni su obvezni intervencijski tečajevi koji se primjenjuju od 13. srpnja 2020., nakon uključenja tih valuta u ERM II.
  • Obvezni intervencijski tečajevi utvrđeni su dogovorom između ESB-a i nacionalnih središnjih banaka.
  • Središnji pariteti i obvezni intervencijski tečajevi za dansku krunu ostali su nepromijenjeni.

Na temelju odluka od 13. srpnja 2020. (vidjeti priopćenja za javnost Europske Unije od istog datuma) o središnjim paritetima u europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) za bugarski lev i hrvatsku kunu utvrđeni su obvezni intervencijski tečajevi za te valute koji stupaju na snagu 13. srpnja 2020. Tečajevi su navedeni u tablici u nastavku.

Europska središnja banka (ESB), Българска народна банка (Bugarska nacionalna banka) i Hrvatska narodna banka postigle su dogovor o obveznim intervencijskim tečajevima, u skladu s člankom 1. stavkom 2. Sporazuma od 16. ožujka 2006. između Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije (SL C 73, 25.3.2006., str. 21.).

Središnji pariteti i obvezni intervencijski tečajevi za dansku krunu ostali su nepromijenjeni.

Središnji pariteti i obvezni intervencijski tečajevi za valute država članica koje sudjeluju u ERM-u II, na snazi od 13. srpnja 2020.
Država i valuta   1 EUR =
Danska
danska kruna (DKK) (nepromijenjeno)
gornji tečaj
srednji tečaj
donji tečaj
7,62824
7,46038
7,29252
Bugarska
bugarski lev (BGN)
gornji tečaj
srednji tečaj
donji tečaj
2,24920
1,95583
1,66246
Hrvatska
hrvatska kuna (HRK)
gornji tečaj
srednji tečaj
donji tečaj
8,66468
7,53450
6,40433

 


Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Williamu Lelieveldtu, tel.: +49 69 1344 7316.

Europska središnja banka
Glavna uprava Odnosi s javnošću
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt na Majni, Njemačka
telefon: +49 69 1344 7455, e-adresa: media@ecb.europa.eu
mrežne stranice: www.ecb.europa.eu

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.