Središnja banka predložila stečaj za Promdei banku

Objavljeno: 22.9.1999.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Marka Škreba, prihvatio polugodišnje izvješće o gospodarskim i novčanim kretanjima, koje će biti upućeno Hrvatskom državnom saboru, te očekivanja i polazišta monetarne politike za posljednje ovogodišnje tromjesečje. Osnovna poruka: održavanje stabilnosti tečaja i cijena ostaje i nadalje temeljna odrednica novčane politike, a mjere i instrumenti prilagođavat će se realnim zbivanjima koja su od bitnog utjecaja za upravljanje ponudom i potražnjom kuna i deviza.

Savjet HNB razmotrio je i izvješća privremenih upravitelja o zatečenom stanju i mogućim rješenjima krize u koju su zapale Agroobrtnička banka d.d. Zagreb, Hrvatska gospodarska banka d.d. Zagreb, te Promdei banka d.d. Zagreb. Prema raspoloživim pokazateljima o nastalim gubicima i dubini poremećaja, niti jedna od ovih banaka nema izgleda za stabilizaciju vlastitim snagama i samostalni nastavak poslovanja. Stoga je, kao i kod banaka koje su ranije zapale u slične poteškoće, Hrvatska narodna banka pokušala kod većih i stabilnijih hrvatskih banaka potaknuti zanimanje za eventualno preuzimanje neke od posrnulih financijskih institucija. Budući da su neke od njih nagovijestile mogući interes za Hrvatsku gospodarsku banku i Agroobrtničku banku, privremeni upravitelji u tim bankama odlukom Savjeta HNB ovlašteni su da u nastavku svog rada pobliže ispitaju takve mogućnosti i izvijeste o konkretnom ishodu i utemeljenosti takvih očekivanja.

Kako za preuzimanje Promdei banke nije iskazano neko određenije zanimanje, a ustanovljeno je da njen gubitak za 98,7 milijuna kuna premašuje jamstveni kapital, te da su gotovo svi krediti odobreni povezanim poduzećima, Savjet HNB smatra da je jedina moguća odluka pokretanje postupka za otvaranje njenog stečaja. Prema raspoloživim podacima, u tom slučaju trošak Državne agencije za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga za nadoknadu osigurane štednje iznosit će oko 8,5 milijuna kuna.

Na ovoj sjednici Savjet HNB dao je i suglasnost za imenovanje predsjednika i članova uprava u više poslovnih banaka, na prijedlog njihovih nadzornih odbora. To su Mladen Rakelić kao predsjednik i Ante Blažević kao član Uprave u Zagrebačkoj banci - Pomorskoj banci Split d.d., Davor Holjevac kao član Uprave u Privrednoj banci Zagreb d.d., Ivica Filipović kao predsjednik i Marijo Kirinić kao član Uprave Alpe -Jadran banke d.d. Split, Ivanka Milković kao članica Uprave u Kaptol banci d.d. Zagreb, Angelina Horvat kao članica Uprave u Slatinskoj banci d.d. Slatina, Darko Medak kao član Uprave u Splitskoj banci d.d. Split i Sanja Martinko kao članica uprave Prve stambene štedionice d.d. Zagreb.