Izjava o opredijeljenosti za Globalni kodeks ponašanja na deviznom tržištu

Objavljeno: 14.5.2018.
  • Sve središnje banke ESSB-a, njih dvadeset i devet, objavile su Izjave o opredijeljenosti za Kodeks.
  • Sve središnje banke ESSB-a, njih dvadeset i devet, potiču sudionike na deviznom tržištu da se pridržavaju Kodeksa.

Sve središnje banke Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) čvrsto su opredijeljene za podržavanje i promicanje pridržavanja Globalnoga kodeksa o ponašanju na deviznom tržištu (Kodeks). Danas je sedam središnjih banka ESSB-a, uključujući Hrvatsku narodnu banku, istodobno objavilo izjave o opredijeljenosti za Kodeks, nakon što su to učinile dvadeset i dvije središnje banke ESSB-a, neke u studenome 2017., a neke u veljači 2018. Objavom ovih izjava sve središnje banke ESSB-a pokazuju svoju opredijeljenost da se pridržavaju načela Kodeksa kada djeluju kao sudionici na deviznom tržištu i da osiguraju da njihove interne prakse i procesi budu usklađeni s načelima Kodeksa. Ovim Izjavama o opredijeljenosti one naglašavaju da su načela Kodeksa važna za promicanje integriteta i učinkovito funkcioniranje deviznog tržišta na veliko. Radi potpunog ostvarenja cilja Kodeksa, središnje banke ESSB-a također će nastaviti poticati sve sudionike na deviznom tržištu da ga se pridržavaju.

Sljedeće središnje banke ESSB-a danas objavljuju Izjave o opredijeljenosti: Българска народна банка (Bugarska narodna banka), Bank of Greece, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Central Bank of Malta, Banka Slovenije i Národná banka Slovenska.

Napomene:

ESSB se sastoji od ESB-a i nacionalnih središnjih banaka svih država članica Europske unije, bez obzira na to jesu li ili nisu prihvatile euro: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bugarska narodna banka), Česká národní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank, Bank of England, Europska središnja banka.