Štedionica kojoj je ukinuto odobrenje za rad ne može dobiti odobrenje HNB-a za rad kao banka

Objavljeno: 6.4.2001.

Štediše Štedionice za razvoj i obnovu dostavile su Hrvatskoj narodnoj banci pismo koje im je ta štedionica uputila, kao odgovor na njihove upite o tome kada će moći raspolagati svojim štednim ulozima koje su joj povjerili. S obzirom da u tom pismu Štedionica za razvoj i obnovu iznosi niz netočnih tvrdnji vezanih uz izdavanje odobrenja za preoblikovanje te štedionice u banku, koje njene štediše mogu navesti na pogrešne zaključke glede uloge HNB-a u razrješenju situacije u štedionici, držimo potrebnim štediše izvijestiti o sljedećem:

Predstavnici Hrvatske narodne banke nisu s Upravom Štedionice za razvoj i obnovu obavili nikakve završne razgovore oko preoblikovanja te štedionice u banku. Također, Štedionica za razvoj i obnovu nije dobila suglasnost HNB-a da podnese zahtjev za izdavanjem odobrenja za rad kao banka, pa time ni uvjeravanje HNB-a da se postupak oko izdavanja dozvole za rad "neće odugovlačiti". Razlozi tome su sljedeći: HNB, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, ne daje suglasnost štedionicama za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kao banka. Također, HNB ne može štedionici kojoj je prethodno ukinuto odobrenje za rad izdati suglasnost za preoblikovanje u banku, a to je upravo slučaj sa Štedionicom za razvoj i obnovu. Toj je štedionici, naime, 22. ožujka 2000. godine ukinuto odobrenje za rad, pa se stoga odredba članka 119. Zakona o bankama, koja štedionicama omogućava da do kraja 2001. povećaju temeljni kapital i podnesu zahtjev za dobivanje odobrenja za rad kao banka, ne može na nju primijeniti i njoj se ne može dati odobrenje za rad kao banci.

Naglašavamo i to da je, po ukidanju odobrenja za rad, Štedionica za razvoj i obnovu imala zakonsku obvezu da bez odgađanja donese odluku o pokretanju postupka likvidacije. No, to nije učinila. HNB je rješenje o ukidanju odobrenju za rad Štedionice za razvoj i obnovu dostavila nadležnom trgovačkom sudu smatrajući da je, u slučaju da štedionica ne podnese prijavu za upis pokretanja likvidacijskog postupka u sudski registar, sukladno odredbama Zakona o sudskom registru, sud ovlašten po službenoj dužnosti pokrenuti postupak likvidacije. HNB nema saznanja o tome da je sud postupio sukladno navedenim ovlaštenjima.

Vezano uz isplatu štednih uloga ističemo da je to posao koji štedionica kojoj je ukinuto odobrenje za rad može obavljati iz raspoloživih sredstava, jer se radi o okončavanju poslova koji su u tijeku i podmirenju vjerovnika. Također, vjerovnici štedionice, uključujući štediše, mogu podnijeti prijedlog nadležnom trgovačkom sudu za pokretanje stečajnog postupka nad štedionicom, ukoliko ista nije podmirila njihova potraživanja.

Iz navedenog je razvidno da su tvrdnje vezane uz izdavanje suglasnosti HNB-a da Štedionica za razvoj i obnovu nastavi s poslovanjem iznijete u pismu njenim štedišama neistinite i pravno neutemeljene, jer, ponavljamo, nema pravne mogućnosti da se štedionici kojoj je ukinuto odobrenje za rad izda odobrenje za rad kao banci sukladno odredbi članka 119. Zakona o bankama.