Suglasnost za prvu preoblikovanu štednu banku

Objavljeno: 11.6.2008.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio izvješće o novčanim i gospodarskim kretanjima u proteklom razdoblju, kao i izvješće o bankovnom poslovanju tijekom prvog ovogodišnjeg tromjesečja, te je upoznat s najnovijom analizom i budućom redovitom publikacijom središnje banke o financijskoj stabilnosti.

Na ovoj sjednici dobila je odobrenje za rad Obrtnička štedna banka d.d., Zagreb, kao prva financijska institucija koja se uspjela, u skladu sa zakonskim propisima, preoblikovati u štednu banku iz štedno-kreditne zadruge (Zanatske štedno-kreditne zadruge, Zagreb). Zakonske uvjete za takvo preoblikovanje nisu ispunile BRA-MA štedno-kreditna zadruga iz Splita i SOLIDA štedno-kreditna zadruga iz Varaždina, pa njihovi zahtjevi da nastave poslovati kao štedne banke nisu odobreni.

Savjet HNB-a dao je suglasnost tvrtki "ŠTED NOVA" d.o.o., Zagreb, za stjecanje više od 75 posto udjela u temeljnom kapitalu Štedbanke d.d. Zagreb. Prihvaćen je i zahtjev Podravske banke d.d., Koprivnica, da se Davorka Jakir imenuje članicom uprave za još jedan mandat.