Suglasnosti za uprave u pet banaka

Objavljeno: 1.2.2012.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, kao i najnoviju analizu financijske stabilnosti, a obaviješten je i o stanju u bankovnom sustavu te o preliminarnim pokazateljima njegova poslovanja za proteklu godinu. Osobita pozornost posvećena je sagledavanju mogućnosti da se usklađenim djelovanjem monetarne i fiskalne politike ublaže učinci krize, očuva stabilnost tečaja i cijena, te stvore pretpostavke za što skorije pokretanje gospodarskog oporavka.

Savjet HNB-a suglasio se s odlukama nadzornih odbora nekoliko banaka o novim ili ponovnim imenovanjima predsjednika i članova uprava tih financijskih institucija: u Banci Brod d.d., Slavonski Brod, novi predsjednik uprave bit će Mehmet Murat Sabaz, u Nava banci d.d., Zagreb, produžen je mandat predsjedniku uprave Stipanu Pamukoviću i članu uprave Janku Hrnjaku, u Primorskoj banci d.d., Rijeka, produženje mandata dobiva Ante Pekić na mjestu predsjednika a Zdenko Šošić i Marko Čičin-Šain kao članovi uprave, u Vaba banci d.d., Varaždin, predsjednikom uprave postaje Stanko Kežman, a u Kreditnoj banci d.d., Zagreb, novi predsjednik uprave bit će Emil Mihalina.