Supervizori i poslovni bankari u HNB-u

Objavljeno: 29.10.2012.

Danas je u Hrvatskoj narodnoj banci održan sastanak predstavnika bankarskih supervizora Hrvatske, Austrije i Italije s predstavnicima najvećih domaćih banaka i inozemnih bankovnih grupacija u čijem su vlasništvu, u prisustvu predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda, Europske središnje banke, Europskog ureda za bankovni nadzor, Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicijske banke i Europske komisije.

Skup je organiziran u okviru tzv. Druge bečke inicijative kao prvi forum takve vrste s namjerom da se kroz suradnju i otvorenu razmjenu mišljenja, polazeći od gospodarskih i regulatornih uvjeta u Hrvatskoj i u zemljama iz kojih bankarske grupacije potiču, rasprave aktivnosti i planovi najvažnijih učesnika bankovnog sustava u Hrvatskoj. U otvorenoj raspravi razmijenjena su mišljenja o potencijalu hrvatskog financijskog tržišta i strategiji daljnjeg razvoja najvažnijih hrvatskih bankovnih grupa, te preduvjetima očuvanja financijske stabilnosti u Hrvatskoj. U tom kontekstu posebni su naglasci stavljeni na koordinaciju regulatora koja treba osigurati da hrvatski financijski sustav funkcionira sukladno potrebama gospodarstva. Razgovaralo se i o prekograničnoj suradnji supervizora i o mogućim implikacijama uspostavljanja bankovne unije na prostoru EU.