Tečajna lista dostupna na mobilnoj aplikaciji

Objavljeno: 23.4.2019.
Tečajna lista dostupna na mobilnoj aplikaciji

Hrvatska narodna banka otvorila je prikaz tečajne liste na aplikaciji mHNB


Hrvatska narodna banka od danas svoju tečajnu listu objavljuje i na mobilnoj aplikaciji mHNB.

Tako je tečajnoj listi Hrvatske narodne banke, osim na internetskim stranicama HNB-a, omogućen jednostavniji i brži pristup i na mobilnim uređajima.

Hrvatska narodna banka svakoga radnog dana utvrđuje vrijednost kune prema drugim valutama na temelju ugovorenog prometa i tečajeva stranih valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja. Vrijednost kune prema drugim valutama objavljuje se na tečajnici Hrvatske narodne banke, a temeljna je valuta za izradu tečajnice Hrvatske narodne banke euro.

Hrvatska provodi režim upravljanoga fluktuirajućeg tečaja, što znači da tečaj nacionalne valute nije fiksiran prema nekoj stranoj valuti ili košarici valuta, već se slobodno formira na deviznom tržištu. Tečaj fluktuira ovisno o ponudi i potražnji deviza na deviznom tržištu, no Hrvatska narodna banka povremenim uključivanjem u rad tog tržišta sprječava prevelike tečajne oscilacije i nastoji održati tečaj relativno stabilnim.

Srednji tečaj kune za 1 EUR objavljen na tečajnici Hrvatske narodne banke jest aritmetička sredina ponderiranoga kupovnog tečaja i ponderiranoga prodajnog tečaja banaka. Ponderirani kupovni tečaj i ponderirani prodajni tečaj banaka zasnivaju se na prometu u svim valutama te na tečajevima svih valuta, i to prometu i tečajevima koji su dogovoreni jedan radni dan prije dana utvrđivanja srednjeg tečaja. Vrijednost kune prema valutama koje nisu temeljna valuta, a uvrštene su u tečajnicu Hrvatske narodne banke, utvrđuje se dijeljenjem srednjeg tečaja kune za 1 EUR međuvalutnim odnosom eura i svih ostalih valuta koji na svjetskom deviznom tržištu vrijedi na dan formiranja tečajnice u 12 sati.

Na mobilnoj aplikaciji mHNB, uz tečajnu listu Hrvatske narodne banke, dostupna je i usporedba kredita svih banaka, kao i sve relevantne informacije o naknadama za najčešće korištene platne usluge u Hrvatskoj. Mobilna je aplikacija mHNB besplatna, a dostupna je za Android i iPhone uređaje.