Tri suglasnosti za nove vlasnike banaka

Objavljeno: 11.5.2005.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem zamjenika guvernera dr. Borisa Vujčića, razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, prihvatio godišnje izvješće o radu središnje banke u prošloj godini kao i izvješće o poslovanju Hrvatskog novčarskog zavoda u 2004. godini, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Prvi ovogodišnji mjeseci obilježeni su s nekoliko značajnih pokazatelja u gospodarskim i novčanim kretanjima. To su usporavanje gospodarskog rasta, na što upozoravaju podaci iz više sektora (industrija, trgovina, građevinarstvo), viša stopa inflacije (u čemu je najveći doprinos poljoprivrednih proizvoda, a uz to i naftnih derivata), nastavak aprecijacijskih pritisaka na tečaj unatoč i dalje visokoj razini likvidnosti u bankovnom sustavu, te kratkoročno zaduživanje države kojim se pokriva raskorak između kretanja proračunskih prihoda i rashoda, čije daljnje kretanje će iziskivati posebnu pozornost.

Savjet HNB-a dao je suglasnost Podravskoj banci d.d. Koprivnica za preuzimanje većinskog vlasničkog udjela u Požeškoj banci d.d. Požega, kao i Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb za potpuno preuzimanje i pripajanje Dresdner Bank Croatia d.d. Zagreb, te Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu d.o.o. (u ime Kapitalnog fonda d.d.) za stjecanje kvalificiranog udjela u Banci Brod d.d. Slavonski Brod.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a suglasio se i s prijedlozima nadzornih odbora nekoliko banaka za nova imenovanja u uprave tih banaka: Antona Kovačeva za predsjednika uprave Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Siniše Žanetića za člana uprave Partner banke d.d. Zagreb, Julija Kuruca za predsjednika uprave Podravske banke d.d. Koprivnica, Ivana Mihaljevića za predsjednika uprave Slavonske banke d.d. Osijek, te Snježane Herceg za predsjednicu i Srećka Macekovića za člana uprave Prve stambene štedionice d.d. Zagreb.