Tržištem dominira šest banaka

Objavljeno: 11.2.2004.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, na sjednici održanoj pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja i izvješće o stanju u bankovnom sustavu u trećem tromjesečju prošle godine, te donio više odluka iz svoje nadležnosti.

Raspoloživi podaci o kretanju cijena i o stabilnosti tečaja i nadalje su zadovoljavajući, što govori da je središnja banka i u prošloj godini uspješno ostvarila svoju temeljnu zadaću. U tom pogledu promjena nema ni početkom ove godine. No, platnobilančni pokazatelji nisu ohrabrujući. Unatoč zamjetnom porastu izvoza u prošloj godini (10,2 posto po stalnim cijenama), vanjskotrgovinski deficit dosegao je, prema preliminarnim podacima, oko 8 milijardi dolara, što je 38 posto više nego u prethodnoj godini. Nešto manje od polovice porasta vanjskotrgovinskog deficita uzrokovano je međuvalutnim promjenama (pad prosječne vrijednosti dolara u odnosu na euro iznosio je na godišnjoj razini oko 19,7 posto). Slično vrijedi i za ukupno inozemno zaduženje, koje je na kraju prosinca doseglo 23,6 milijardi dolara: po tekućem tečaju to je 8,2 milijarde dolara više nego na isteku 2002. godine, no i kad se isključe učinci tečajnih promjena ostaje visoki porast od 5,4 milijarde dolara. Uzevši u obzir i ovogodišnja zaduženja, odnosno očekivani ovogodišnji proračunski manjak i moguće načine njegova pokrivanja, članovi najvišeg tijela središnje banke s osobitom pozornošću raspravljali su o mogućnostima novčane politike za očuvanje makroekonomske stabilnosti, a da to ne izazove neželjene posljedice za ukupne gospodarske prilike u zemlji.

Tijekom trećeg tromjesečja prošle godine, pripajanjem Riječke banke i Erste&Steiermärkische, te Splitske i HVB Bank Croatia, ukupan broj banaka koje posluju u Hrvatskoj smanjio se na 43 banke. Od toga je 20 banaka u stranom vlasništvu, no udjel tih banaka u ukupnoj bankovnoj aktivi iznosi oko 90 posto. Tržištem dominira šest banaka odnosno bankovnih grupa banaka, na koje otpada čak 83,5 posto ukupne aktive. Ukupna aktiva svih banaka porasla je u promatranom tromjesečju za 5,05 posto, ukupni dani krediti za 3,97 posto, a depoziti za 4,76 posto. Članovi Savjeta HNB-a prihvatili su da se izda suglasnost tvrtki Validus d.d. Varaždin za stjecanje većinskog vlasništva dionica s pravom glasa u Brodsko Posavskoj banci d.d. Slavonski Brod. Suglasnost za stjecanje više od 75 posto dionica s pravom glasa u Križevačkoj banci d.d. Križevci dobio je Goran Delić iz Križevaca.

Savjet HNB-a suglasio se s prijedlozima nadzornih odbora više banaka za nova imenovanja u uprave tih banaka: Sanja Martinko postaje članica uprave Nove banke d.d. Zagreb, Duško Miculinić predsjednik i Dražen Kurpis član uprave Primorske banke d.d. Rijeka, Hans Christian Vallant predjednik uprave Raiffeisen stambene štedionice d.d. Zagreb, a Igor Lukačić član uprave Banke Sonic d.d. Zagreb.