Usporedba dvaju ekonometrijskih modela (OLS i SUR) za prognoziranje dolazaka turista u Hrvatsku

Objavljeno: 25.4.2002.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 11
Autor Tihomir Stučka
Datum Travanj 2002.
JEL C22, C53
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

turistička potražnja, prognoziranje

Prihodi od turizma uvelike utječu na hrvatsko gospodarstvo. Uz učinak na dohodak, veliki priljev deviza tijekom ljetne sezone ima i dodatni stabilizacijski učinak na domaću valutu, kunu. U ovom radu autor uspoređuje dva različita modela potražnje pomoću tehnika ocjenjivanja OLS i SUR. Model je definiran kao sustav jednadžbi koji obuhvaća pet zemalja na koje se odnosi 72 - 78 posto ukupnih godišnjih inozemnih dolazaka. Model opisuje dolaske kao funkciju realnog BDP-a i realnog tečaja emitivne zemlje. Na temelju procjena prikazane prognostičke točnosti čini se da model SUR daje preciznija predviđanja inozemnih dolazaka.