Usvojeno godišnje izvješće o radu

Objavljeno: 9.5.2007.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, te prihvatio Godišnje izvješće o prošlogodišnjem radu središnje banke.
Godišnje izvješće bit će upućeno Hrvatskom saboru, zajedno s prethodno usvojenim izvješćem o financijskom poslovanju HNB-a u 2006. godini, rezultat kojega je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 270 milijuna kuna. Od toga je - slijedom zakonskih propisa - 165 milijuna izdvojeno u pričuvu, a 105 milijuna doznačeno je Ministarstvu financija u korist državnog proračuna.