Visoka razina cijena u Hrvatskoj - Neki uzroci i posljedice

Objavljeno: 27.3.2000.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 2
Autor Danijel Nestić
Datum Ožujak 2000.
JEL E31, F14, F41
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

istraživanja, razina cijena, paritet kupovne moć, gospodarstva u tranziciji, međunarodna konkurentnost

U prvom dijelu ovog rada pokušavaju se otkriti uzroci visoke razine cijena u Hrvatskoj. Regresijska analiza vremenskog presjeka po zemljama (uzorak od 40 zemalja OECD-a i europskih zemalja u tranziciji) pokazuje da bi malo nacionalno tržište, nedovoljna otvorenost i visoko fiskalno opterećenje mogli biti značajni čimbenici visoke razine cijena u Hrvatskoj. Isto tako, pokazuje se da u Hrvatskoj postoji struktura potražnje slična razvijenim zemljama. To, između ostalog, znači da postoji razmjerno visoka potražnja za kvalitetnijim i stoga nešto skupljim proizvodima. U drugom dijelu rada analiziraju se posljedice visoke razine cijena na međunarodnu konkurentnost. Ocjene su regresijskih jednadžbi na osnovi vremenskog presjeka po zemljama u najvećem broju slučajeva odbacivale hipotezu da razina cijena signifikantno utječe na konkurentnost. Ocjena tradicionalne funkcije potražnje za izvozom i uvozom u slučaju Hrvatske pokazuje slab utjecaj realnog tečaja (odnosno razine cijena) na kretanje izvoza i nešto snažniji utjecaj na kretanja uvoza.